วิดีโอและรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2559

วิดีโอและรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2559 ที่ได้มีการประชุมไปแล้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 ณ บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่

ท่านสามารถเปิดดูได้จากลิ้งด้านล่างนี้

- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2559

- บรรยากาศก่อนการประชุม

- การเปิดการประชุม

- วาระที่ 1

- วาระที่ 2

- วาระที่ 3

- วาระที่ 4

- วาระที่ 5

- วาระที่ 6

- วาระที่ 7

- วาระที่ 8

- วาระที่ 9

 
วันที่ 09 พ.ค. 2559   
Copyright @2012 www.kst-hatyai.com All Rights Reserved.