Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/clients/client8/web42/web/conf/db_conf.php on line 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ บ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด(มหาชน)
 
    วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2560

วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2560 ที่ได้มีการประชุมไปแล้ว ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่

ท่านสามารถเปิดดูได้จากลิ้งด้านล่างนี้

- บรรยากาศก่อนการประชุม

- การเปิดการประชุมและแนะนำกรรมการ

- วิธีการลงคะแนน

- วาระที่ 1

- วาระที่ 2

- วาระที่ 3

- วาระที่ 4

- วาระที่ 5

- วาระที่ 6

- วาระที่ 7

- วาระที่ 8

 
วันที่ 10 พ.ค. 2560   
Copyright @2012 www.kst-hatyai.com All Rights Reserved.